top of page
Image de Jong Marshes

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Algemene verkoopvoorwaarden - Wellis Spas

1. Reikwijdte en acceptatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten door Wellis Spas via onze website of via enig ander direct verkoopkanaal. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. Producten

De kenmerken van de door Wellis Spas verkochte producten (afmetingen, specificaties enz.) worden beschreven op onze website. Wij behouden ons het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

3. Bestellingen

Elke bestelling die bij Wellis Spas wordt geplaatst, is onderworpen aan onze aanvaarding. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen om legitieme redenen te weigeren of te annuleren.

4. Prijs

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro’s en zijn onder voorbehoud. De toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de bestelling.

5. Betaling

Betaling dient te geschieden bij bestelling. Betalingen gebeuren offline in de winkel.

6. Levering

De levertijden worden uitsluitend ter informatie vermeld. Wellis Spas kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering als gevolg van omstandigheden buiten haar macht.

8. Garantie en service na verkoop

Wellis Spas garandeert haar producten tegen fabricagefouten gedurende een bepaalde periode. Deze garantie dekt geen schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik of nalatigheid.

9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Wellis Spas in geval van een defect aan haar producten is beperkt tot de vervanging of terugbetaling van de defecte producten.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zal eerst naar een minnelijke schikking worden gezocht alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

11. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Wellis Spas behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die na publicatie worden geplaatst.

12. Contactpersoon

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact opnemen met ons klantenserviceteam

bottom of page